Nakup fotografij

Načini plačila
Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

  • Plačilo preko Paypal (velja spletna cena + cena dostave)
  • z nakazilom na račun upravitelja spletne trgovine

    (V kolikor ne želite poravnati stroške nakupa s plačilom preko spletnih ali mobilnih načinov, lahko uporabite možnost plačila po predračunu. Po elektronski pošti boste prejeli predračun, katerega lahko poravnate preko svoje spletne banke ali pa s pomočjo UPN obrazca (univerzalni plačilni nalog)).

 

Dostava

Naročen material bo dostavljen po povzetju z navadno pošto.
Stroški dostave se obračunajo po ceniku dostave pošte Slovenije.
Če bo naročilo oddano do 12.00 ure v delovnih dneh od ponedeljka do petka, bo BLAGO dobavljeno z navadno pošto najkasneje v roku 3 delovnih dni od oddaje naročila.
Če ponudnik ne bo mogel izpolniti svoje obveznosti, ker blago ne bo na razpolago, bo o tem obvestil kupca po telefonu ali elektronski pošti. Izdelki bodo dostavljeni v ustrezni embalaži, ki bo zagotavljala zaupnost narave izdelka. V primeru, ko ponudnik pravočasno odpravi naročene izdelke, ni odgovoren za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca.
Dostava se izvrši na naslov, ki ga je uporabnik navedel ob naročilo fotografij v spletni trgovini. V primeru, da ob času dostave nikogar ni na naslovu, dostavljavec pusti obvestilo o prispeli pošiljki oz. o poskusu predaje blaga.
Napake, zamenjava, vrnitev izdelkov
Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), kupec ali potrošnik vrne dostavljene izdelke jih bo ponudnik brezplačno nadomestil z ustreznimi.
Ponudnik krije tudi stroške vračila prvotno dostavljenih izdelkov. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti embalaži.
Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oz. specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti ponudnika v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej Photospeed.si (fotografsko športno društvo zaklop) v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico.
Photospeed.si (fotografsko športno društvo zaklop) ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine eden mesec, odkar je bil izdelek izročen.
Potrošnik ali kupec, ki je ponudnika pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico zahtevati, da:
odpravi napako na izdelku ali
vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
fotografijo z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali
vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima potrošnik oz. kupec tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih izdelkov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

Napake, zamenjava, vrnitev izdelkov
Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), kupec ali potrošnik vrne dostavljene izdelke jih bo ponudnik brezplačno nadomestil z ustreznimi.
Ponudnik krije tudi stroške vračila prvotno dostavljenih izdelkov. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti embalaži.
Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oz. specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti ponudnika v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej Photospeed.si (fotografsko športno društvo zaklop) v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico.
Photospeed.si (fotografsko športno društvo zaklop) ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine eden mesec, odkar je bil izdelek izročen.

Potrošnik ali kupec, ki je ponudnika pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico zahtevati, da:

  • fotografijo z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali
  • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik oz. kupec tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih izdelkov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

Storitve portala

Foto storitve
   - novinarske konference
   - družabni dogotki
   - športni dogodki
   - predstavitve
   - zabave

Sledite nam

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.